<< Přehled akcí v roce      


Po kolejích do historie

 

 

Po kolejích do historie

Za chladného sychravého podzimního počasí, ovšem plni výletního entusiasmu, jsme se po trati Most – Rakovník vypravili nejprve do Lužné a následně do Domoušic a Kounova. Naším cílem bylo především poznávání nedávné, ale i poněkud vousatější historie.

První zastávkou bylo železniční museum v Lužné u Rakovníka. Jedná se o největší železniční museum v Čechách a bylo zde proto doopravdy mnohé k vidění. Kolem ústředního bodu musea, železniční točny, jsou k vidění desítky slavných lokomotiv domácích i zahraničních – nechyběly ani takové legendy, jakými jsou lokomotivy Mikádo, Papoušek či Bardotka. Atrakcí pro nás byl i pan průvodce, jenž nám své šedesátileté zkušenosti s vlakovou dopravou předal se zápalem skutečného železničního nadšence.

Následně jsme se, jak jinak než vlakem, přesunuli do Domoušic, kde bylo naše ubytování. Večer jsme si zpříjemnili kvízem se železniční a loukařskou tematikou a v průběhu kvízu se překvapivě ukázalo, že i vedoucí občas něco neví. Poslední okamžiky sobotního večera zaplnilo domácí kino a James Bond.

Nedělní dopoledne se neslo v duchu přípravy na velmi náročný výstup ke Kounovským kamenným řadám, ke kterým jsme se vydali po vydatném obědě. Cílem nebyla jen návštěva těchto řad. Naše ambice totiž sahaly mnohem dál. Na svá bedra jsme si naložili úkol spočívající ve vyřešení záhady, k čemu vlastně Kounovské řady původně sloužili. Záhy se nám pomocí neotřesitelné logiky podařilo vyvrátit psychotronické, astrologické, ufologické i sportovní teorie předchozích badatelů. Následně jsme archeologickou metodou povrchového sběru shromáždili artefakty, jež se staly základem naší průlomové teorie – odhalili jsem totiž, že Kounovské řady byly původně pravěkým ústředním nádražím obsluhovaným zapřaženými čínskými mini-mamuty!!!

Následně, spokojeni se závěry svého výzkumu, jsme sestoupili zpět do Domoušic, odkud jsme již zamířili na zpáteční cestu domů.

Účast: Helenka K., Františka T., Anička T., Maruška T., Sára P., Vincent J., Jáchym J., Kamča Z., Eliška B., kluci Peterkovi a Půlčík, Klára, Balda, Petich, Síma, Andula, Píca, Opča, Ferda, Bětka a Brouk

od kdy: 22.11.2014
do kdy: 23.11.2014
kde: Lužná, Domoušice
s sebou:

peníze: 480

Vedoucí: Půlčík

Ostatní vedoucí: Anička, Balda, Petich, Opča, Brouk, Síma, Píca, Klára

Řada Loukařů na Kounovských řadách

Pozvánka Loukaři_Lužné_2014

Řada Loukařů na Kounovských řadách - ...

Na Pegasovi

Na Pegasovi II. - tentokrát bez Kláry

Pan průvodce právě říká Píce, že mu ...

Tady jsme v hospůdce ještě před ...

Vincent se těší na vláčky asi

Pan průvodce a my

Pan průvodce vysvětluje, že lokomotiva ...

Brouk a Bětka u řídicí desky

U točny

Balda a Andula a kočárek

Tahle lokomotiva se jmenuje Bardotka nebo taky ...

Pořád u Bardotky. Váží 64 tun. ...

Ten modrý vagon vlevo je prezidentský vůz ...

To je vnitřek Masarykova vagonu, konkrétně ...

Masarykova koupelnička

Posloucháme výklad pana průvodce, ...

Děti pěkně poslouchaly

Pořád posloucháme

Tenhle vagonek byl hezký

A zase Bardotka

Koukáme, jak to měl prezident Masaryk na ...